Get Adobe Flash player

 

1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2011-2012

2. Godišnja skupština akcionara 25.06.2012

3. Zapisnik sa sednice akcionara 25.06.2012 str. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Godišnja skupština akcionara 17.06.2013

5. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2012-2013

6. Izveštaj o bitnom događaju, Godišnja skupština akcionara 17.06.2013.

7.Zapisniksaodržane skupštineakcionara 17.06.2013 str. : 1,2.

8. Obaveštenje zaposlenima

9. Ponuda za preuzimanje akcija

10. Rešenje Komisije za Hartije od vrednosti

11. Godišnja skupština akcionara 23.05.2014 str: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Formular za ostvarivanje prava na otkup akcija), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

Punomoćje za glasanje-pdf,

Formular za glasanje u odsustvu-pdf.

12. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014.

13. Poziv o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara 03.04.2015

14. Formular za glasanje u odsustvu.docx (03.04.2015)

15. Punomoćje za glasanje.doc (03.04.2015)

16. Odluka o prinudnom otkupu akcija (03.04.2015) :

Odluka str.1, str.2;

Izjava;

Potvrda;

Zahtev;

Poziv za vanrednu skupstinu 2017.  str.1  str.2

Formular za glasanje 2017.  str.1  str.2

Punomocje za glasanje 2017.  str.1  str.2

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine str.1  str.2

Poziv za redovnu skupštinu 2017.  str.1  str.2

Formular za redovnu skupštinu 2017.  str.1  str.2

Punomocje za redovnu skupštinu 2017.  str.1  str.2

Odluka o dopuni dnevnog reda 2017.  str.1  str.2

Zapisnik sa redovne sednice skupštine 2017.  str.1  str.2  str.3

Poziv za vanrednu skupstinu septembar 2017.  str.1  str.2

Formular za glasanje septembar 2017.  str.1  str.2

Punomocje za glasanje 2017.  str.1  str.2

Poziv za redovnu skupstinu maj 2018.

Formular za glasanje u odsustvu maj 2018.

Punomocje za glasanje maj 2018.

Odluka sa redovne sednice maj 2018.

Zapisnik sa redovne sednice maj 2018.

Poziv za skupstinu 2019.

Formular za glasanje u odsustvu 2019.

Punomocje za glasanje 2019.

Zapisnik sa redovne skupstine jun 2019.